releveu scanare 3D cladiri de birou
In: Noutati, Sfaturi si Recomandari

releveu scanare 3D cladiri de birou

 

Construcția unei clădiri necesită o serie de avize, proceduri de îndeplinit și, desigur, standarde de bifat. Pentru a finaliza cu bine construcția unor spații de birouri se recomandă o atenție sporită la detalii, dar și la procedurile de lucru.

În aceste condiții, pentru proiectarea și construirea clădirilor noi de birouri ne putem ușura munca folosind metoda de scanare 3D – o metodă avansată de preluare a datelor, care asigură o precizie milimetrică în realizarea planurilor ex-built din timpul construcției sau a releveului BOMA, obligatoriu pentru o clădire de birouri ce va fi închiriată.

Descoperă pas cu pas cum și când metoda de scanare 3D se poate utiliza pentru a avea un proiect de succes fără costuri adiționale, costuri ce apar din cauza lipsei de informații.

Scanarea 3D pentru realizarea studiului de fezabilitate a terenului și a construcției

Dacă te întrebai în care anume etapă a construcției unei clădiri de birouri se poate utiliza metoda de scanare  laser 3D, răspunsul este: în toate etapele construcției!

Metoda poate fi folosită chiar de la început, de la momentul T0, când se analizează terenul pentru viitoarea clădire. Astfel, scanarea 3D împreună cu ridicările topografice vor asigura o corectă imagine de ansamblu pentru proiectul de construcție și vor furniza o înregistrare în detaliu a situației existente înainte de începerea lucrărilor.

Scanarea 3D în timpul construcției clădirii de birouri

Metoda de scanare 3D clădiri se poate folosi, mai apoi, și în timpul construcției propriu-zise. Astfel, se pot realiza scanări 3D succesive ale clădirii, în mod repetat, pentru a monitoriza evoluția construcției și verificarea abaterilor de structură. Această monitorizare este chiar recomandată, întrucât cu ajutorul planurilor ex-built, care oferă o imagine fidelă a condiției lucrărilor, se pot observa, din timp, eventualele greșeli ale construcției.

Metoda de scanare 3D se mai poate folosi pentru monitorizarea săpăturilor, respectiv la controlul volumului și dimensiunilor gropilor de fundație, dar și pentru verificarea capacității de încărcare și a gradului de uzură a structurilor portante.

Scanarea 3D la verificarea și crearea releveelor și BOMA

Da, scanarea 3D se poate utiliza și a finalul construcției, pentru BOMA – standardul internațional de măsurare a spațiilor, prin care se calculează suprafața închiriabilă pentru întreaga clădire. Folosind scanarea 3D pentru fiecare încăpere se vor putea determina cu o precizie milimetrică structura și spațiul ce va fi oferit spre închiriere, exprimat în metri utili.

În plus, nu trebuie uitat faptul că există o serie de reglementări specifice pentru construcția unei clădiri de birouri. Acestea sunt bine cunoscute de către proiectant și se referă, în mare, la structura clădirii de birouri – aceasta fiind, prin destinație, un spațiu cu trafic intens. În plus, destinația și proiectarea spațiilor interioare trebuie reglementată astfel încât acestea să fie funcționale, estetice și să asigure confort în utilizare. Nu în ultimul rând, reglementările privesc și condițiile necesare de siguranță a utilizatorilor în caz de urgență. De aceea, la proiectare se impun reglementari cu referire la hol, intrări, ieșiri, adăpost ALA.

Ce este BOMA?

BOMA (Building Owners and Managers Association) este o organizație profesională a tuturor persoanelor cu activități implicate în proprietățile comerciale: proprietari și manageri, developeri, specialiști în leasing imobiliar, furnizori de produse și servicii pentru spatiile comerciale.

Deși nu are un caracter obligatoriu, standardul de clasificare și măsurare a spatiilor de birouri fiind doar o recomandare neutră a unor experți din domeniul imobiliar, BOMA se folosește pe în întreaga lume, inclusiv în România, fiind unanim acceptat drept un sistem neutru și profesional.

Astfel, standardul BOMA pentru măsurarea spațiilor pentru birouri este metoda de măsurare cea mai frecvent uzitată  atât de către proprietarii de clădiri cu destinație de birouri, cât și de chiriași, evaluatori și consultanți imobiliari. Se poate utiliza pentru orice clădire având ca destinație birouri sau spații comerciale, indiferent de anul construcției, tipul ei sau designul arhitectural.

Ce evidențiază releveul BOMA?

La efectuarea unui releveu BOMA, măsurarea suprafețelor interioare se face în interiorul construcției, de la peretele interior, finisat, al zidurilor exterioare, spre mijlocul pereților despărțitori. Măsurătoarea se face la nivelul porțiunii dominante – respectiv partea interioară, finisată, a zidului exterior, care ocupă mai mult de 50% din distanța pe verticala podea-tavan (de obicei este o suprafață vitrată).

Prin releveu, sunt evidențiate o serie de tipuri suprafețe din cadrul clădirii de birouri, cum ar fi:

  • suprafețele comune, alocate proporțional tuturor chiriașilor nivelului/imobilului.
  • suprafața închiriabilă pe nivel, respectiv suprafața interioară din care se scad pătrunderile verticale care servesc mai mult decât un nivel, casa scării, balcoanele.
  • suprafața utilă pe nivel/imobil, respectiv diferența dintre suprafața închiriabilă și suma suprafețelor comune, care reprezintă totalul suprafețelor utilizate efectiv de chiriași pentru afacerea lor.-
  • suprafața închiriabilă de facturat, respectiv suprafața utilă folosita de chiriaș, la care se adaugă cotele procentuale din suprafețele comune ale nivelului folosit și din suprafețele comune ale imobilului.
  • suprafața construită totală, respectiv suma suprafețelor desfășurate ale exteriorului fiecărui nivel, fără nicio deducere. Mărimea este folosită pentru a estima costul construcției sau valoarea de vânzare a imobilului.

———————————————————–

Dacă-ți dorești să afli mai multe detalii despre topografia inginerească aplicată pentru clădiri de birouri sau îți dorești te ajutăm într-un proiect, îți stăm la dispoziție cu mare drag la contact @arenacad.ro.