Topografie inginerească - Serviciul de care ai nevoie pentru construcţii bine realizate

Pentru a realiza construcţii solide şi fără costuri suplimentare, ai nevoie de servicii profesionale de topografie inginerească sau topografie de şantiere prestate de o firmă cu experienţă în domeniu. ArenaCAD asigură astfel de servicii şi, totodată, iti garantează precizia datelor şi furnizarea acestora în cel mai scurt timp.

Dacă ai nevoie de servicii de topografie inginerească şi de şantiere de calitate, contactează-ne! Avem experienţă în domeniu şi îţi oferim consiliere gratuită!

Contact

Topografie inginerească şi de şantiere - ce reprezintă

Topografia inginerească ajută la punerea în aplicare a planurilor inginereşti, ocupându-se de trasarea sau poziţionarea în spațiu a elementelor din proiecte. Trasările topografice, releveele topografice, întocmirea reţelei de nivelment sau reţelei de sprijin contribuie la evitarea costurilor suplimentare pentru construcţie.

Topografia de şantiere constă într-un ansamblu de operaţiuni efectuate în teren cu aparate de mare precizie care transpun informaţii detaliate şi utile pentru proiectant şi arhitect despre ADN-ul proiectului.

Acestea sa mai numesc trasări topografice şi reprezintă fundaţia viitorului proiect, fiind baza corectă de pornire în orice construcţie nouă.

Topografie inginerească

Topografie de şantiere - beneficii

Prezenţa unei echipe profesionale pentru topografia de şantiere te ajută să eviţi greşelile de montaj şi cheltuielile de remediere a erorilor.

Ai posibilitatea de a ţine în permanenţă cheltuielile sub control cu ajutorul consultanţei topografice de specialitate şi a măsurătorilor de verificare.

Ai posibilitatea de a reduce riscurile tehnologice ale construcţiilor de drumuri, căi ferate şi poduri datorită măsuratorilor topografice de specialitate;

De asemenea, prezenţa unui topograf în şantier îţi poate asigura un flux continuu de lucru. Având elementele trasate în avans, fiecare echipă din şantier îşi efectuează sarcinile sale fără a fi întreruptă din activitate.

Beneficiezi de rezultate rapide şi de o construcţie bine realizată datorită posibilității de a verifica din punct de vedere topografic construcţiile, de a inspecta amplasarea construcţiei şi cubajul diferitelor elemente.

Dacă ai nevoie de servicii de topografie inginerească şi de şantiere de calitate, contactează-ne! Avem experienţă în domeniu şi îţi oferim consiliere gratuită!

Contact

Topografie inginerească şi de şantiere - de ce să apelezi la ArenaCAD

Oricât de complex ar fi proiectul tău, ArenaCAD are experienţa, echipa şi dotările necesare pentru a-ţi furniza servicii de topografie inginerească şi de şantiere de calitate. Dacă-ti doreşti să cunoşti mai multe detalii sau să colaborăm, îţi stăm la dispoziţie cu mare drag atât telefonic, cât şi în Chat Box-ul de pe website sau pe e-mail. Dă-ne de veste şi suntem aici să te ajutam în proiectele tale.

 • Ne bazăm activitatea pe oameni pasionaţi şi dedicaţi meseriei lor şi folosim echipamente de top care ne permit să garantăm precizia datelor şi să îţi furnizăm măsurătorile topografice la timp;
 • Datele obţinute după o topografie inginerească sau o topografie de şantiere sunt compatibile cu diverse aplicaţii şi pot fi utile în scopuri diverse;
 • Suntem printre puţinele firme care garantează clienţilor returnarea banilor dacă nu respectăm termenele sau nu furnizăm informaţii precise;
 • Oferim clienţilor noştri consultanţă gratuită pe toată durata de realizare a proiectelor;
 • Avem în portofoliu peste 120 de proiecte de topografie inginerească şi topografie de şantiere, iar politica noastră este orientată către satisfacţia şi mulţumirea clienţilor, motiv pentru care nu vom face niciodată rabat de la precizie şi calitate;
 • Pentru că vrem să respectăm termenele de livrare a informaţiilor rezultate în urma topografiei inginereşti sau de şantiere, suntem gata să lucrăm şi după ora 17 şi chiar şi în weekend.
Topografie inginerească
Topografie inginerească

Topografie de şantiere - beneficii

Prezenţa unei echipe profesionale pentru topografia de şantiere te ajută să eviţi greşelile de montaj şi cheltuielile de remediere a erorilor.

Ai posibilitatea de a ţine în permanenţă cheltuielile sub control cu ajutorul consultanţei topografice de specialitate şi a măsurătorilor de verificare.

Ai posibilitatea de a reduce riscurile tehnologice ale construcţiilor de drumuri, căi ferate şi poduri datorită măsuratorilor topografice de specialitate;

De asemenea, prezenţa unui topograf în şantier îţi poate asigura un flux continuu de lucru. Având elementele trasate în avans, fiecare echipă din şantier îşi efectuează sarcinile sale fără a fi întreruptă din activitate.

Beneficiezi de rezultate rapide şi de o construcţie bine realizată datorită posibilității de a verifica din punct de vedere topografic construcţiile, de a inspecta amplasarea construcţiei şi cubajul diferitelor elemente.

Dacă ai nevoie de servicii de topografie inginerească şi de şantiere de calitate, contactează-ne! Avem experienţă în domeniu şi îţi oferim consiliere gratuită!

Contact

Topografie de şantiere - plan topografic sau plan de situaţii

Dacă ai nevoie de planul topografic de amplasament sau planul de situaţii, documentul necesar pentru obţinerea autorizaţiei de construcţii, ne poţi solicita pentru măsurători topografice. Documentul topografic constă în reprezentarea convenţională, în plan, analogică sau digitală, a unei suprafeţe de teren, într-o proiecţie cartografică şi într-un sistem de referinţă.

Indiferent de stadiul sau domeniul construcţiei, prezenţa topografilor în şantier este obligatorie. De ce spunem acest lucru? Pentru că te vor ajuta să economiseşti bani şi timp prin realizarea corectă a construcţiei, fără a fi nevoie de alte costuri suplimentare. Totodată, topografia de şantiere furnizează informaţii importante pentru arhitect şi proiectant.

Măsurătorile topografice se referă la realizarea ridicărilor topografice, adică la realizarea de hărţi şi planuri ale suprafeţei terestre. Hărţile şi planurile topografice reprezintă documentaţia topografică de bază cu reprezentarea tuturor detaliilor din teren de altimetrie şi de planimetrie, utilă în toate domeniile economice şi obligatorie în construcţii, operaţiuni militare şi agricultură.

Topografie inginerească

Topografie de şantiere - tipuri de ridicări topografice

Poţi apela la noi pentru servicii de măsurători topografice şi furnizarea de:

 • Ridicare topografică pentru întocmire plan de situaţie în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, pe care arhitectul urmează să amplaseze obiectivele propuse;
 • Ridicare topografică necesară executării proiectelor pentru investiţii precum construcţii civile şi industriale, amenajări, consolidări, restaurări, drumuri şi poduri, canalizări, etc.
Topografie inginerească

Topografia inginerească - etapa esențială în orice proiect de construcţie

Topografia inginerească este noua ramură pentru aplicarea (trasarea) pe teren a proiectelor de construcţii şi este parte integrată a procesului tehnologic şi montaj. Dacă topografia se ocupă cu realizarea hărţilor şi planurilor, topografia inginerească ajută la punerea în aplicare a planurilor inginereşti, ocupându-se de trasarea sau poziţionarea în spațiu a punctelor (elementelor) din proiectele inginereşti.

Cu ajutorul topografiei inginereşti, construcţiile şi şantierele pot fi ușor monitorizate şi verificate în timp, astfel se pot determina cu precizie deplasările şi deformaţiile în plan şi în înălţime, cât şi precizia de execuţie a fiecărui element în parte.

Dacă ai nevoie de servicii de topografie inginerească şi de şantiere de calitate, contactează-ne! Avem experienţă în domeniu şi îţi oferim consiliere gratuită!

Contact

Topografie inginerească - aplicabilitate în diverse proiecte

Datele furnizate în urma serviciilor de topografie inginerească sunt utile în diverse proiecte, inclusiv trasări parcele, construcţii sau hale industriale.

De asemenea, se pot folosi pentru a trasa diverse elemente ale drumului şi materializarea pe teren cu ţăruşi de lemn, picheţi metalici, ţăruşi martori etc. a limitelor tuturor imobilelor ce fac obiectul documentaţiilor cadastrale şi topografice.

Topografie inginerească - trasarea elementelor unei clădiri

Topografia inginerească este necesară şi pentru trasarea tuturor elementelor unei clădiri:

 • Trasarea reţelelor de canalizare şi a poziţiei gurilor de aerisire;
 • Trasarea săpăturilor pentru efectuarea excavărilor precise;
 • Trasare pentru săpătură şi umplutură rampe de andocare;
 • Trasarea egalizărilor şi a axelor pe egalizare;
 • Trasarea axelor principale pentru poziţionarea cât mai precisă a diferitelor elemente (precum a fundaţiilor prefabricate de tip pahar);
 • Axarea şi verticalizarea stâlpilor de susţinere în toleranţe de +/- 5 mm;
 • Axarea carcaselor metalice în toleranţe de +/- 5 mm;
 • Trasarea cotelor de nivel pentru turnarea plăcilor de beton;
 • Trasarea oricărui element reprezentat în proiect.
 • Trasarea diafragmelor, a pereţilor din zidărie pentru obţinerea suprafeţelor corecte pentru spaţiile viitoare;
 • Trasarea şi verificarea pardoselii;
 • Trasarea pe acoperiș a golurilor pentru rooftop;
 • Trasarea axelor pe clădire pentru amplasarea luminatoarelor;
 • Urmărirea în timp a deplasărilor verticale şi plane ale terenului;
 • Trasarea elementelor de sistematizare (terasamente, borduri, etc);
 • Trasarea şi alinierea faţadelor;
 • Trasarea rosturilor de gresie pentru spaţii mari;
Topografie inginerească
Topografie inginerească

Topografie inginerească - alte utilizări

 • Realizarea releveului topografic – constă în măsurarea în teren a elementelor construite şi compararea cu proiectul iniţial.
 • Trasarea cotei +/- 0.00 - Cota ±0,00 este nivelul de referinţă faţă de care sunt exprimate toate cotele de nivel dintr-un proiect. În mod convenţional, dar nu este o regulă, cota +/-0,00 se atribuie nivelului pardoselii finite a parterului.
 • Întocmirea reţelei de nivelment - Realizarea unei reţele dintr-un ansamblu de puncte care să furnizeze puncte de plecare şi control care să asigure unitatea şi omogenitatea lucrărilor ulterioare de ridicare şi trasare. Poate fi considerată o îndesire a cotei +/- 0.00 în cazul şantierelor mai mari sau mai complexe.
 • Întocmirea reţelei de sprijin - Constă în realizarea unei reţele de puncte de coordonate cunoscute faţă de care se leagă, din punct de vedere geometric, detaliile.
 • Profile longitudinale şi transversale în proiectarea şi construcţia de drumuri, poduri, autostrăzi;
 • Consultanţă gratuită pentru lucrările de trasare;
 • Urmărirea evoluţiei şantierelor, dar şi a comportării în timp a construcţiilor;
 • Verificarea topografică privind execuţia corectă a construcţiilor de orice natură, precum inspectarea amplasării construcţiei şi a cubajului fundaţiei, etc;
 • Realizarea calculelor de volumetrie în vederea determinării volumului sau capacităţii unei încăperi sau unui corp;

Dacă ai nevoie de servicii de topografie inginerească şi de şantiere de calitate, contactează-ne! Avem experienţă în domeniu şi îţi oferim consiliere gratuită!

Contact

Topografie inginerească - documente furnizate

 • Ridicare topografică pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
 • Grafic de deviaţii ale elementelor executate;
 • Procese verbale de trasare – necesare oricărei construcţii – conform legislaţiei în vigoare;
 • Întocmirea reţelei de trasare, verificarea şi îndesirea ei;
 • Plan de situaţie cu cote şi curbe de nivel;
 • Hărţi şi planuri topografice la diferite scări;
 • Planuri cu delimitarea proprietăţilor şi parcelelor cadastrale;
 • Plan de situaţie cu reprezentarea detaliilor din teren;
 • Documentaţii topografice;
 • Plan de amplasament sau de situaţii.

Dacă ai nevoie de servicii de topografie inginerească şi de şantiere de calitate, contactează-ne! Avem experienţă în domeniu şi îţi oferim consiliere gratuită!

Contact

Contactează-ne pentru topografie inginerească sau topografie de şantiere!

Spune-ne mai multe detalii despre proiectul tău de topografie inginerească sau topografie de şantiere, trasări sau măsurători şi vom fi încântaţi să te ajutăm. Este simplu să ne contactezi.

Ne poţi suna la numărul 0727.39.39.78 sau ne poţi trimite un email la adresa contact@arenacad.ro – în cel mai scurt timp îţi vom răspunde.

De asemenea, dacă vrei să ne cunoaștem, ne poţi vizita la sediul nostru care este pe Str. Molidului, nr 43A, bloc B, in Brașov.