01. Ridicari topografice pentru comasari, dezmembrari, parcelari si lotizari terenuri (intravilan si extravilan)

Ansamblul operatiunilor de masurare si reprezentare pe planuri a unei suprafete de teren in vederea comasarii, dezmembrarii, parcelarii si lotizarii terenurilor. Dezmembrarea este operatia tehnica de împartire a unei suprafete de teren inscrisa in Cartea Funciara in mai multe suprafete egale/inegale. Comasarea este operatia tehnica de alipire a doua sau mai multe suprafete de teren alaturate inscrise in Cartea Funciara.

02.Inscrierea provizorie a terenurilor si constructiilor

Ansamblul operatiunilor de masurare si reprezentare pe planuri a unei suprafete de teren in vederea inscrierii cu caracter provizoriu a unui drept de proprietate sau un drept real imobiliar in Cartea Funciara.

03.Scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate în intravilan si extravilan

Obtinerea avizelor necesare schimbarii categoriei de folosinta a terenului, operatiune necesara ulterior intabularii contructiilor.

04. Identificari imobile

Identificarea limitelor unei parcele de teren cu sau fara constructii atat in teren ca si pe planse sau schite.

05.Expertize extrajudiciare

Este expertiza efectuata la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situatii care nu au legatura nemijlocita cu activitatea judiciara.

06.Relevee

Masurarea si reprezentarea la scara a elementelor care compun o constructie sau un ansamblu de constructii.

07. Intocmire planuri parcelare

Intocmire plan cadastral rezultat din proiectul de constituire sau reconstituire a drepturilor de proprietate, conform legilor Fondului funciar.

08.Studiu arhiva Carte Funciara

Studiul hartilor si schitelor de Cartea Funciara in vederea identificarii imobilelor, a suprafetelor acestora si a proprietarilor.

09. Ridicari topografice pentru dezmembrari si comasari constructii (case, apartamente, hale, etc.)

Ansamblul operatiunilor de masurare si reprezentare pe planuri a componentelor unei constructii.

10.Rectificarea suprafetelor de teren

Modificarea in Cartea Funciara a suprafetelor de teren reale, obtinute in urma masuratorilor.

11. Schimbarea destinatiei spatiilor

Realizarea masuratorilor si documentatiei in vedere schimbarii destinatiei unui imobil.
Exemplu: schimbare destinatie din spatiu de locuit in spatiu comercial si invers.

12.Actualizarea datelor pentru imobile

Efectuarea de masuratori si intocmirea documentatiei in vedere actualizarii datelor despre imobilele inscrise in Cartea Funciara.